fbpx

Za ZAPOSLENE


In-house trening “Timski rad i motivacija zaposlenih” održan 2012  za klijenta u Srbiji

Unapredite motivaciju i radni učinak vaših zaposlenih

Da li želite da vaši zaposleni postižu bolje rezultate na radnom mestu?

Sadržaje naših treninga, interaktivne vežbe i poslovne alate koje primenjujemo, kreirali smo kao rezultat praktičnih potreba više stotina kompanija sa kojima smo radili

Treninzi i interaktivne radionice namenjeni razvoju poslovnih veština svih zaposlenih 

1. INTERNA KOMUNIKACIJA

Bolja interna komunikacija, uspešno informisanje, uveravanje, uticanja (1 dan)
Kako ostvariti bolju komunikaciju i smanjiti nerazimevanje i probleme u komuniciranju?
Rezultat: Razumevanje između zaposlenih, manje grešaka, ostvarenje uticaja na kolege

2. TELEFONSKA KOMUNIKACIJA

Unapređenje telefonske komunikacije sa kupcima i kolegama (1 dan)
Kako ostvariti uspešnu telefonsku komunikaciju i delotvoran razgovor putem telefona?
Rezultat: Kvalitetna telefonska komunikacija, manje grešaka, uzajamno razumevanje

3. ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

Razumevanje asertivne komunikacije i njena primena u praktičnom radu (1 dan)
Kako ostvariti bolju internu komunikaciju i asertivno komunicirati sa kolegama?
Rezultat: Bolja uzajamno razumevanje, manje grešaka, nesporazuma, problema u komunikaciji

4. ODGOVORI NA ŽALBE I PRIGOVORE

Razumevanje načina rešavanja prigovora i žalbi kolega i primena u razgovoru (1 dan)
Kako ostvariti bolju internu komunikaciju i uspešno rešiti prigovore-žalbe zaposlenih?
Rezultat: Bolja i učinkovitija komunikacija, manje grešaka, nesporazuma i problema u radu

5. REŠAVANJE KONFLIKTA

Uspešno upravljanje, sprečavanje i rešavanje konflikata zaposlenih (1/2 dana)
Kako primeniti komunikacione alate pri upravljanju i rešavanju konflikata?
Rezultat:  Upravljanje konfliktima, sprečavanje destruktivnih konflikta, manje stresa

6. TEŠKI RAZGOVORI

Upravljanje kritičnom komunikacijom i vođenje teških razgovora (1/2 dana)
Kako primeniti komunikacione alate pri upravljanju i vođenju teških razgovora?
Rezultat: Teški-kritični razgovori se završavaju kao dobitak (win-win) za obe strane

7. POVRATNE INFORMACIJE

Bolje povratne informacije, davanje i primanje povratnih informacija (1/2 dana)
Kako davati povratnu informaciju o ponašanju zaposlenih i primati feedback od kolega?
Rezultat: Manje nezadovoljstva, razvoj zaposlenih, uspešno davanje i primanje feedback

8. TIMSKI RAD

Veći učinak timskog rada, organizovanje i upravljanje timovima (1/2 dana)
Kako formirati produktivan tim i upravljanjem postići maksimalne timske rezultate?
Rezultat: Produktivan timski rad, manje problema, bolji radni učinak, bolji timski rezultati

9. MOTIVISANJE ZAPOSLENIH

Rad na motivisanju zaposlenih za postizanje boljih rezultata u radu (1/2 dana)
Kako da zaposleni rade uz vrhunsku motivisanost i postignu najbolji radni učinak?
Rezultat: Motivisani zaposleni, manje stresa, veći radni učinak, bolja atmosfera na poslu

10. UPRAVLJANJE VREMENOM

Postavljanje prioriteta, akciono planiranje i upravljanje vremenom (1/2 dana)
Kako uspešno postaviti prioritete, kreirati akcioni plan i uspešno upravljati vremenom?
Rezultat: Postavljanje prioriteta, akciono planiranje u odnosu na realne ciljeve i prioritete

11. PRIPREMA PREZENTACIJE

Planiranje i priprema prezentacije koja pleni i zadržava pažnju (1/2 dana)
Kako pripremiti prezentaciju koja utiče na promenu svesti i pleni i zadržava pažnju?
Rezultat: Prezentacija koja pleni pažnju i ostvaruje željeni efekat na učesnike

12. IZVOĐENJE PREZENTACIJE

Uspešno izvođenje prezentacije – prezentiranje grupi ljudi i javni nastup (1/2 dana)
Kako uspešno izvesti prezentaciju i ostvariti željeni uticaj na veći broj ljudi?
Rezultat: Veštine prezentiranja i način izvođenja prezentacije koja utiče na svest ljudi

13. PROGRAM IZGRADNJE TIMA – TIM BILDING

Tim bilding – razvijoj timskog duha zaposlenih u organizaciji (3 dana)
Kako razviti timski duh zaposlenih, kako da grupa pojedinaca funkcioniše kao jedan-tim?
Rezultat: Veći timski učinak zaposlenih koji saosećaju sa kolegama i bore se za svoj tim

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Novo: Petodnevni trening program unapređenja liderskih-menadžerskih veština

Radimo za najbolje!

Sve treninge i konsalting aktivno izvode 2 trenera što izvođenje, uz veće angažovanje polaznika, čini najpovoljnijom investicijom za unapređenje poslovanja u našem okruženju.

Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial