Novi TRENINZI

Šta je danas najtraženije u svetu treninga?

1. Fasilitacija i medijacija

Kako pokrenuti ljude da se uključe u diskusiju?

 • Zašto je teško uključiti zaposlene u diskusiju i razmenu mišljenja?
 • Kako koristiti metode fasilitacije i postići interaktivnu komunikaciju?
 • Koje alate i kako ih upotrebiti da unapredite razmenu znanja i iskustava?

Šta se radi na treningu?

 • Koji su najčešći problemi u komunikaciji grupe zaposlenih?
 • Koji su glavni razlozi nerazumevanja i uzajamnog nepoverenja?
 • Koliko je važno da se zaposleni uključe u otvorenu diskusiju?
 • Kako planirati kratke u učinkovite sastanke zaposlenih?
 • Kako odrediti ciljeve sastanka i agendu-scenario sastanka?
 • Šta radite ako sastanak neplanirano krene u pogrešnom smeru?
 • Kako ćete uključiti sve zaposlene da doprinesu i diskutuju?
 • Koje alate ćete i kako koristiti da unapredite diskusiju?
 • Kako davati feedback povratne informacije kolegama članovima tima?
 • Kako primati feedback povratne informacije od članova tima?

Rezultat treninga:
Zaposleni slobodno komuniciraju, otvoreno diskutuju i razmenjuju mišljenja i ideje

2. Talent menadžment

Kako privući i zadržati talentovane zaposlene?

 • Zašto talentovani zaposleni napuštaju dobre kompanije?
 • Kako privući, pridobiti i zadržati talentovane zaposlene?
 • Koje alate koristiti i kako ih upotrebiti u radu sa talentima?

Šta se radi na treningu?

 • Koji su glavni uzroci nezadovoljstva na poslu?
 • Koje su razlike između lošeg i mizernog posla?
 • Kako privući i zadržati talentovane zaposlene?
 • Koje osobine odlikuju idealnog timskog igrača?
 • Na koji način ćete privući kvalitetne zaposlene?
 • Šta možete uraditi da zaposleni zavole svoj posao?
 • Šta se dešava ako ne merite svoje radne rezultate?
 • Kakvi su rezultati rada ako ne vidite korist za druge?
 • Šta se dešava ako nikoga ne interesuje šta radite?
 • Koje alate koristiti da motivišete vaše zaposlene?

Rezultat treninga:
Talentovani zaposleni vole svoj posao, rade na sebi, stalno uče i napreduju

3. Nadogradnja tima

Kako unaprediti način rada i radni učinak tima?

 • Zašto je većina timova i u najboljim kompanijama nefunkcionalna?
 • Kako uspešno sprečiti i lečiti glavnih 5 disfunkcija u radu timova?
 • Koje alate upotrebiti u radu sa članovima tima da postignu sinergiju?

Šta se radi na treningu?

 • Koji su najveći problemi timova u Srbiji?
 • Koje su glavne disfunkcija u radu timova?
 • Kako da otkrijete koje su smetnje u radu tima?
 • Kako unaprediti način rada i radni učinak tima?
 • Kako uspostaviti poverenje između članova tima?
 • Kako stimulisati produktivne konflikte-diskusiju?
 • Kako da se članovi tima obavežu-posvete dogovorenom?
 • Kako da članovi tima budu odgovorni jedni drugima i timu?
 • Kako da svi članovi tima imaju fokus na timski rezultata?
 • Kako unaprediti timski duh u raznorodnim timovima?

Rezultat treninga:
Članovi tima lako rešavaju probleme, sprovode dogovoreno i postižu vrhunski učinak

Pogledajte plan i program naših trening modula:
http://veza.biz/Program_treninga_poslovne_vestine_PoslovnaZnanja.pdf

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava individualnim potrebama klijenta.

Pročitajte članak:
Talent menadžment i upravljanje talentima u organizaciji

 

Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial