Za MENADŽERE


In-house trening “Unapređenje poslovnih veština” održan 2016  za klijenta u BiH

Unapredite rad vaših menadžera sa zaposlenima

Da li želite da vaši zaposleni lako i rado sprovode zadate radne zadatke?

Treninzi namenjeni ličnom razvoju menadžera i supervizora, ljudi koji rade sa ljudima.

 1. LIDERSKE VEŠTINE

Liderski rad sa zaposlenima, uspešno vođenje timova i odeljenja (1 dan)
Kako voditi, a ne upravljati ljudima, kako da zaposleni sami požele da izvrše zadatke?
Rezultat: zaposleni sprovode dogovoreno, izvršenje radnih obaveza, bolja atmosfera na poslu

2. STIMULISANJE ZAPOSLENIH

Motivisanje i stimulisanje zaposlenih za menadžere i supervizore timova (1 dan)
Kako ostvariti bolji radni učinak i stimulisati zaposlene ne-finansijskim sredstvima?
Rezultat: rade sa voljom i više proizvedu, bolji lični radni učinak, bolji poslovni rezultati

3. PRODUKTIVNI SASTANCI

Planiranje, priprema i održavanje produktivnih poslovnih sastanaka (1 dan)
Kako planirati, pripremiti, komunicirati, i uspešno održati produktivni poslovni sastanak?
Rezultat: manji gubitak vremena, veći učinak sastanaka, bolje sprovođenje dogovorenog

4. REŠAVANJE PROBLEMA

Kreativno rešavanje problema u grupi i timsko donošenje odluka (1 dan)
Kako uključiti zaposlene u donošenje odluka i kako doneti najbolje  grupne odluke?
Rezultat: bolje odluke, veća odgovornost na radu, odluke se lako sprovode

5. PRENOS ZNANJA

Trening trenera za mentore/trenere, i instruktore drugih zaposlenih (1 dan)
Kako zainteresovati kolege da uče i kako im uspešno preneti željena znanja i veštine?
Rezultat: Prenošenje znanja i veština sa mentora na zaposlene, upotrebljivo znanje

6. RAZVOJ INOVACIJA

Razvijanje kreativnosti i potrebe za inoviranjem – upravljanje inovacijama (1 dan)
Kako unaprediti kreativnost i stimulisati razvoj i sprovođenje novih ideja-inovacija?
Rezultat: Razvijena svest o neophodnosti stalnih promena, kreiranje i primene inovacija

7. POSLOVNO PREGOVARANJE

Bolje pregovaračke veštine, pregovori sa kupcima, partnerima, zaposlenima (1 dan)
Kako ostvariti željene interese u pregovorima, kako da pregovori budu obostrano uspešni?
Rezultat: Ostvarenje interesa u pregovorima, dogovor koji se sprovodi, dugoročni bolji odnosi

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

 

Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial