fbpx

Izgradnja tima tim bilding trening radionica

Izgradnja tima tim bilding trening

Zašto trening izgradnje tima – tim bildinga?

Ako članovi vašeg tima ne komuniciraju, slabog su timskog duha i lošeg timskog učinka

Ovim treningom ćete:
Izgraditi dobar timski duh, unaprediti funkcionisanje, efikasnost, način rada i radni učinak vašeg tima

Šta se radi na treningu izgradnje tima?

Praktični rad na izgradnji timskog duha i ostvarenju većeg timskog učinka (1, 2 ili 3 dana)
Rezultat: Članovi tima lako se dogovaraju, sprovode dogovoreno i postižu vrhunski učinak

Šta je cilj našeg tim bilding programa?

Glavni cilj timbildinga je da se ostvare bolji odnosi u timu i veća produktivnost rada
Izgradnja tima je proces pretvaranja grupe individua u kohezivni tim.

Šta je očekivani rezultat timbilding radionica za vas?

  • Veća produktivnost
  • Veća lična motivacija
  • Bolja međusobna saradnja
  • Bolje uzajamno razumevanje
  • Podstaknuta kreativnost i inovacije
  • Manje neproduktivnih konflikata
  • Poboljšana interna komunikacija
  • Bolje donošenje grupnih odluka
  • Manje stresa na radnom mestu

O našim timbilding radionicama

Vreme izvođenja pojedinih modula treninga dogovara se naknadno sa klijentom, a prema potrebama i zahtevima ostalih događanja i programa boravka ljudi na timbildingu. Prema predloženom planu i programu, svakog dana predviđena su dva bloka zajedničkog rada sa učesnicima timbilding treninga, jedan pre ručka (3 sata), a jedan posle ručka (2 sata). Po našem dosadašnjem iskustvu sa drugim timbilding projektima, preporučujemo da zadnji dan traje nešto kraće (1 sat manje), kako bi učesnici bez pritiska putovali nazad.

Aktivnosti izgradnje tima sprovode dva trenera prisutna i aktivna svo vreme trajanja treninga, kako bi se postigla maksimalna zainteresovanost i lično angažovanje učesnika

Klijent obezbeđuje prostor za rad, hranu i smeštaj za trenere, dok Poslovna Znanja obezbeđuju projekcionu opremu i potrebne rekvizite, sredstva i materijale za sprovođenje treninga i radionica, interaktivnih vežbi i takmičarskih i energetskih vežbi-igrica.

4 osnovna tipa interaktivnih vežbi / timbilding aktivnosti

1.Takmičarske igre

Kroz grupna takmičarske aktivnosti polaznici treninga doživljavaju situacije liderstva, međusobne komunikacije, timske dinamike, planiranja i strateškog mišljenja. Potom se kroz međusobnu diskusiju analiziraju te situacije i ukazuje na moguća unapređenja.

2. Interaktivne vežbe

Kroz grupna interaktivne vežbe polaznici treninga zapisuju, mere i analiziraju pojedine konkretne poslovne situacije, probleme i izazove, a zatim pripremaju praktične poslovne alate koje odmah mogu primeniti u radu sa zaposlenima, na svom radnom mestu.

3. Akcione igre

Sprovodeći akcione igre polaznici treninga uvežbaju i unapređuju konkretne poslovne veštine, i uočavaju veze između ponašanja pojedinih učesnika vežbi, svojih kolega i konkretnih situacija na poslu, vezano za teme pojedinih modula.

4. Energetske igre

Učestvujući u energetskim igrama polaznici treninga sprovode grupne igre i aktivnosti koje imaju za cilj da ih energetski podignu, i povećaju nivo njihovog interesovanja i angažovanosti.

Pogledajte: Plan i program 3 dnevnog timbilding programa Poslovna Znanja

“U ovo vreme hiper konkurencije unapređenje timskog rada pruža najveću šansu za ostvarenje konkurentne prednosti na globalnom tržištu” – Pat Lencioni

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene, menadžere i supervizore da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na poslu i da uspešno koriste naše praktične poslovne alate.

Pročitajte članak: Timski rad i kako unaprediti rad timova u kompaniji?

Radimo za najbolje!

This image has an empty alt attribute; its file name is logoi-1024x750.jpg

Pozovite nas da i vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Prezentacija sa treninga: “Unapređenje rada tima interaktivna radionica”

Video sa predavanja “Kako da komunicirate u uspešnom timu?” u Centru za razvoj karijere LINK groupe 9 septembra 2017.

Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje rezultate!
This image has an empty alt attribute; its file name is pozovite.jpg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial