fbpx

Fasilitacija trening obuka fasilitatora za rad sa timovima kurs zaposlenih

Zašto obuka fasilitatora timova zaposlenih?

Ako vaši zaposleni ne učestvuju aktivno u diskusiji i odlučivanju na sastancima
Kako pokrenuti ljude da budu aktivni na sastancima i da se uključe u diskusiju?

Šta se radi na radionici fasilitacije?

Kako koristiti metode fasilitacije i postići pravu interaktivnu komunikaciju? (1/2 dana)
Rezultat: Zaposleni slobodno komuniciraju, otvoreno diskutuju i razmenjuju mišljenja i ideje

 • Koji su najčešći problemi u komunikaciji grupe zaposlenih?
 • Koji su glavni razlozi nerazumevanja i uzajamnog nepoverenja?
 • Koliko je važno da se zaposleni uključe u otvorenu diskusiju?
 • Kako planirati kratke u učinkovite sastanke zaposlenih?
 • Kako odrediti ciljeve sastanka i agendu-scenario sastanka?
 • Šta radite ako sastanak neplanirano krene u pogrešnom smeru?
 • Kako ćete uključiti sve zaposlene da doprinesu i diskutuju?
 • Šta je fasilitacija i koja je njena uloga u radu sa timovima?
 • Koje alate ćete i kako koristiti da unapredite aktivnu diskusiju?
 • Kako davati feedback povratne informacije kolegama članovima tima?
 • Kako primati feedback povratne informacije od članova tima?

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene, menadžere i supervizore da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na poslu i da uspešno koriste naše praktične poslovne alate.

Pročitajte članak: Kako olakšati uzajamnu komunikaciju u timu?

Radimo za najbolje!

Pozovite nas da i vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Prezentacija sa treninga: “Kako planirati i sprovesti produktivan sastanak?”

Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje rezultate!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial