fbpx

Porodične firme i prelaz na korporativno upravljanje porodičnom firmom

Porodične firme u Srbiji

Prelaz na korporativno upravljanje porodičnom firmom

Najveći problem porodičnih biznisa u Srbiji (a takvih je 90%) je kako da sa lično-vlasničkog pređu na korporativno upravljanje kompanijom? Kako da bezbolno transformišu porodični biznis u profesionalno vođenu poslovnu korporaciju? Ujedno, to je i najveća prepreka razvoju svake porodične firme, kad preraste (snage i sposobnosti) svog osnivača.

Zašto je potrebno korporativno upravljanje firmom?

 • Kako da mali biznis preraste u veliki, a da osnivač preživi transformaciju?
 • Kako da porodična firma kojom upravlja vlasnik postane samo-održivo poslovanje koje vode profesionalni menadžeri?
 • Kako da smanjite rizike poslovanja i skinete ogromno breme odgovornosti sa osnivača kompanije?

Evo izvanrednog teksta na ovu temu “Korporativno upravljanje u porodičnim firmama” na sajtu http://porodicnefirme.com/ autora Katarine Đulić iz Međunarodne Finansijske Korporacije (International Finance Corporation www.ifc.org)

Šta je korporativno upravljanja porodičnom firmom?

Korporativno upravljanje fokusira se na strukturu i procese poslovanja, a postiže se promenom stanja svesti, ponašanja i odnosa među ljudima.  Korporativno upravljanje obezbeđuje da interesi svih (zaposlenih, menadžmenta, vlasnika) budu optimalno zadovoljeni.

Kako se postiže korporativno upravljanje?

Korporativno upravljanje postiže se zadovoljavanjem tri osnovna organizaciona zahteva ukoliko kompanija želi da uspešno reši izazove koje donosi rast.

 • Prvo, porodične firme moraju da nauče da regrutuju i zadrže najbolje ljude
 • Drugo, one moraju biti u stanju da razviju kulturu poveranja i transparentnosti
 • Treće, one moraju da definišu logičnu i efikasnu organizacionu strukturu

Inače ova tri osnovna zahteva su prenesena iz knjige Sir Adrian Cadbury-a, “Family Firms and their Governance” (Porodične firme i njihovo upravljanje) koju možete naći u PDF verziji OVDE

Šta je problem u transformaciji porodičnih firmi?

Na prvi pogled, izgleda da je prelaz sa porodično-vlasničkog na korporativno upravljanje stvar tri veoma jednostavna zahteva. Problem je u tome što se ovi zahtevi moraju u potpunosti zadovoljiti, da nesme biti izuzetaka u nezasluženom zapošljavanju ili unapređenju vlasnikovog sinovca ili da se odluke donose u porodičnom krugu, a ne u kompanijskom. Najveći problem je što vlasnici najčešće ne uviđaju ovaj problem sve dok ne postane pretnja opstanku kompanije.

Zašto se ovaj problem jako teško rešava u praksi?

Problem je u tome što se ovaj problem u većini slučajeva isključivo rešava promenom strukture i procesa poslovanja zaboravljajući na ljude i kulturu organizacije. To znači da rešenje ovih problema nije samo pitanje ŠTA da se radi (što je stvar poslovnih procesa i procedura) već i KAKO se radi i sprovodi u praksi (volja i motivisanost zaposlenih da dogovoreno sprovedu u delo), što mogu omogućiti samo spoljni konsultanti-fasilitatori sa iskustvom u radu sa porodičnim kompanijama.

Autor koji, po meni, najbolje opisuje ove probleme i izazove je Patrick Lencioni.

Preporuka: Pročitejte knjige Pat Lencionija – Leadership Fables (Priče o liderstvu) 

Kako rešiti problem transformacije porodične firme?

Ko može da vam reši problem transformacije kompanije?

ZAKLJUČAK: Prelazak i transformacija porodično-vlasničkog na korporativno-menadžersko upravljanje firmom osim reorganizacije poslovanja zahteva kreiranja nove kulture poslovne organizacije, a to znači promenu svesti i navika svih učesnika  (zaposlenih, mendžera, vlasnika, i ostalih članova porodice). A do promene svesti se dolazi samo kroz intenzivnu (promišljnu) interakciju svih učesnika, sprovedenu od strane iskusnih konsultanata-fasilitatora (katalizatora interakcije i razmene ideja).

Šta ćemo raditi da transformišemo vašu kompaniju?

1. Regrutovati i zadržati najbolje ljude
 • Izbor najboljih kadrova = HR trening (Kako naći i odabrati najbolje zaposlene?)
 • Nepristrasno zapošljavanje =Trening kultura i politika firme (Kakva treba da je kultura u firmi?)
 • Zasluženo napredovanje = Trening organizacija i kultura firme (Kako se stimulišu zaposleni i menadžeri?)
 • Odgovarajuće nagrađivanje = Trening sistema nagrađivanja (Kako sprovesti efektan sistem nagrađivanja?)
 • Motivisanje zaposlenih = Trening motivacija i timski rad (Kako motivisati zaposlene u timskom okruženju?)
 • Upravljanje vremenom = Trening upravljanja vremenom (Kako smanjiti stres i dobro upravljati vremenom?)
2. Razvijati kulturu transparentnosti i poverenja
 • Efektno liderstvo = Trening liderstva (Kako voditi, a ne upravljati ljudima?
 • Razvoj timskog duha = Trening izgradnje timskog duha (Kako izgraditi dobar timski duh?)
 • Upravlljanje konfliktima = Trening rešavanja konflikata (Kako sprečiti i lečiti konflikte?)
 • Način upravljanja kompanijom = Trening osnova menadžmenta (kako upravljati kompanijom-poslovanjem?)
 • Donošenje i sprovođenje odluka = Trening timskog odlučivanja (Kako efektno donositi i sprovoditi odluke?)
 • Kvalitetni odnosi među ljudima = Trening razvoja odnosa (Kako unaprediti odnose među zaposlenima i sa kupcima?)
3. Definisati efikasnu i logičnu organizacionu strukturu
 • Poslovna strategija = Trening poslovne strategije (Gde su sada, gde žele da idu, kako da tamo stignu?)
 • Organizaciona struktura = Trening organizacije poslovanja (Kako organizovati poslovanje kompanije?)
 • Razvoj organizacije = Trening životni cikljus preduzeća (U kojoj se fazi nalaze i kako preći u sledeću fazu??)
 • Optimizacije poslovanja = Trening optimizacije poslovanja (Kako unaprediti i optimizovati poslovne procese?)
 • Informacioni sistem = Trening izbora informacionog sistema (Kako izabrati odovarajući informacioni sistem)?
 • Sprovođenje informacionog sistema = Trening implementacije sistema (Kako ga uspešno sprovesti da zaživi?)

Ljudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali

pozovite
Pozovite nas da vam pomognemo u transformaciji (da vam upravljanje kompanijom ponovo postane ZADOVOLJSTVO a ne STRES)

Miodrag Kostić, CMC
Autor je suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting
www.poslovnaznanja.com

Ostali autorski tekstovi Miodraga Kostića

Optimizacija poslovanja – Kako sprovesti promene?

Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.
Kontaktirajte nas na: info@poslovnaznanja.com ili pozovite: +381 63 60 80 26
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial