fbpx

Obuka menadžera poslovni treninzi kursevi za menadžere – Poslovna Znanja

Klijenti Poslovnih Znanja

Unapredite radni učinak i efektivnost menadžera

Kako da vaši menadžeri lako i brzo sprovode svoje radne zadatke?

Treninzi i obuke namenjene razvoju menadžera i supervizora, ljudi koji rade sa ljudima

1. LIDERSKE VEŠTINE

Liderski rad sa zaposlenima, uspešno vođenje timova i odeljenja (1 dan)
Kako voditi, a ne upravljati ljudima, kako da zaposleni sami požele da izvrše zadatke?
Rezultat: zaposleni sprovode dogovoreno, izvršenje obaveza, bolja atmosfera na poslu

2. STIMULISANJE ZAPOSLENIH

Motivisanje i stimulisanje zaposlenih za menadžere i supervizore timova (1 dan)
Kako ostvariti bolji radni učinak i stimulisati zaposlene ne-finansijskim sredstvima?
Rezultat: Rade sa voljom i više proizvedu, bolji lični radni učinak, bolji poslovni rezultati

3. FASILITACIJA I MEDIJACIJA

Kako pokrenuti ljude da budu aktivni na sastancima i da se uključe u diskusiju (1 dan)
Kako koristiti metode fasilitacije i stimulisati i ostvariti pravu interaktivnu komunikaciju?
Rezultat: Zaposleni slobodno komuniciraju, otvoreno diskutuju i razmenjuju mišljenja i ideje

4. PRODUKTIVNI SASTANCI

Planiranje, priprema i održavanje produktivnih poslovnih sastanaka (1 dan)
Kako planirati, pripremiti, komunicirati, i uspešno održati produktivni poslovni sastanak?
Rezultat: manji gubitak vremena, veći učinak sastanaka, bolje sprovođenje dogovorenog

5. DONOŠENJE ODLUKA

Razumevanje načina rešavanja problema na poslu i donošenja grupnih odluka (1 dan)
Kako uključiti članove tima u donošenje odluka i kreativno rešavanje problema?
Rezultat: Bolja saradnja u timu, kvalitetne donesene odluke, brzo efikasno rešavanje problema

6. UNAPREĐENJE POSLOVANJA – po leanu

Planiranje i sprovodjenje LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje (1 dan)
Kako planirati i sprovesti LEAN metodologiju unapređenja poslovanja i proizvodnje?
Rezultat: Uspešna primena LEANa, manje štetnih aktivnosti, veći profit, bolji rezultati

7. POSLOVNO PREGOVARANJE

Bolje pregovaračke veštine u radu sa kupcima, partnerima, zaposlenima (1 dan)
Kako ostvariti željene interese u pregovorima, kako da oni budu obostrano uspešni?
Rezultat: Ostvarenje interesa u pregovorima, dogovor koji se sprovodi, dugoročni odnosi

8. TRENING TRENERA POSLOVNIH VEŠTINA

Trening trenera za mentore/trenere, i instruktore drugih zaposlenih (2 dana)
Kako zainteresovati kolege da uče, i kako im uspešno preneti željena znanja i veštine?
Rezultat: Uspešno prenošenje znanja i veština sa mentora na zaposlene, upotrebljivo znanje

9. INOVACIJE I KREATIVNOST

Razvijanje kreativnosti, svesti o potrebi za inoviranjem i upravljanje inovacijama (1 dan)
Kako unaprediti kreativnost zaposlenih i stimulisati razvoj i sprovođenje profitabilnih ideja?
Rezultat: Razvijena svesti o neophodnosti stalnih promena, kreiranju i primeni inovacija

10. DIGITALNA STRATEGIJA POSLOVANJA

Sprovođenje i planiranje strategije digitalne transformacije poslovanja (1 dan)
Kako uspešno kreirati i sprovesti strategiju digitalne transformacije vašeg poslovanja?
Rezultat: Uspešna digitalna transformacija poslovanja i veća konkurentnost na tržištu

11. IT sigurnost, GDPR i zaštita podataka

Analizira sistema IT sigurnosti i zaštite podataka i primena zaštitnih mera (2 dana)
Kako da vaši zaposleni sami brinu o IT sigurnosti i uspešno zaštite važne podatke?
Rezultat: Bezbedna IT infrastruktura i zaštitićeni podaci kupaca, zaposlenih, dobavljača

12. PROGRAM OPTIMIZACIJE POSLOVANJA

Sprovođenje i planiranje metodologije unapređenja poslovanja proizvodnje (12 dana)
Kako uspešno sprovesti uspešnu metodologiju unapređenja poslovanja i proizvodnje?
Rezultat: Optimizovano poslovanje, manje štetnih aktivnosti, veći profit, bolji poslovni rezultati

Svaki od treninga i obuka menadžera bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Sve treninge i konsalting aktivno izvode 2 trenera što izvođenje, uz veće angažovanje polaznika, čini najpovoljnijom investicijom za unapređenje poslovanja u našem okruženju.

Novo: Petodnevni trening program unapređenja liderskih-menadžerskih veština

Pozovite nas da vam pomognemo da vaši menadžeri postignu bolje rezultate

Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial