O TRENINZIMA


In-house trening “Unapređenje prodajnih veština” održan 2016 za klijenta u BiH

Koje su koristi od naših treninga i konsaltinga?

 • Rezultat naših treninga / konsaltinga je unapređenje profitabilnosti i efikasnosti poslovanja klijenta, povećanje radnog učinka i motivacije zaposlenih, kao i zadovoljstvo i lojalnost kupaca.
 • Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene, menadžere i supervizore da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na radnom mestu i da uspešno koriste pripremljene prodajne alate u radu sa kupcima
 • Naši treneri / konsultanti su aktivni profesionalci i priznati autoriteti u svojim oblastima. Veštine, znanja i iskustva koja vam prenose oni redovno koriste u svakodnevnoj praksi. Vi učite praktično, savremeno i relevantno znanje.

Kako izvodimo naše treninge i konsalting?

 • Primenjujemo najsavremeniju metodologiju rada po uzoru na svetske autoritete: David Sandler, Niel Rackham, Tony Robbins, Brian Tracy, Zig Ziglar, Tom Hopkins, Ron Martin … Pored učenja tehničkih znanja, radimo na motivaciji polaznika, menjamo njihovo ponašanje, vrednosti i stavove.
 • Na treninzima koristimo model učenja kroz aktivnosti gde obučavamo zaposlene u korišćenju praktičnih poslovnih alata. Način izvođenja je interaktivni rad sa polaznicima, kroz grupnu moderaciju, prikaze i analize studija slučajeva, interaktivne vežbe, igre uloga, formulare i ankete.
 • Naši treninzi su interaktivni i zabavni, pri čemu je odnos teorije i prakse približno 20:80

Šta dobijate investicijom u trening i konsalting?

 • Inicijalnu posetu vašoj kompaniji, sagledavanje i analiza vaših potreba, postavljanje plana i programa, prilagođavanje sadržaja-tema, odgovarajućih vežbi i propratnih materijala
 • Na treningu polaznici dobijaju štampane materijale za izvođenje interaktivnih vežbi. Klijentu se dostavljaju elektronske verzije prezentacije, štampanih materijala i dodatnih resursa za učenje.
 • Organizovanje i profesionalno vođenje treninga, fasilitacija / moderacija, razvijanje timskog duha i ostvarenje produktivne grupne dinamike tokom aktivnog učenja.
 • Po sprovedenom treningu kreiramo izveštaj sa treninga, sa analizom evaluacije učesnika i predlogom za dalja unapređenja zaposlenih.
 • Po evaluaciji uspešnosti treninga i analizi primene naučenog sa treninga, klijentu predlažemo dalje korake u unapređenju poslovanja i razvoju zaposlenih.

 

Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial