fbpx

Digitalna transformacija poslovanja u Srbiji analiza stanja i kako je ubrzati?

centar za digitalnu transformaciju

Pripremljenost kompanija u Srbiji za digitalnu transformaciju i digitalno poslovanje

Prošle godine, moja kompanija VEZA d.o.o. u saradnji sa Miodragom Ranisavljevićem www.poslovnisoftver.net sprovela kroz projekat podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji „PSD Private Sector Development“ analizu stanja firmi sa aspekta
pripremljenosti za digitalnu transformaciju i digitalno poslovanje. Ovaj projekat sprovodila je Razvojna agencija Srbije RAS u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID. Istraživanje je sprovedeno u periodu februar-mart 2018. Godine.

Tokom istraživanja postavljena su sledeća pitanja:
• Dokle se stiglo sa digitalizacijom u kompanijama i sa upotrebom poslovnih softverskih rešenja?
• Kakav je nivo pripremljenosti kompanija za digitalnu transformaciju?
• Koji su problemi i koje su potrebe?
• Šta je potrebno da se uradi da bi se ubrzala digitalna transformacija tako da kompanije od toga imaju vidljive koristi?

Rezultati istraživanja i analize stanja digitalne transformacije

Ovo su neki od rezultata istraživanja:

  1. Istraživanje o upotrebi kompjutera u domaćim preduzećima pokazuje da 100% preduzeća koristi računar, bez obzira na veličinu, delatnost ili lokaciju firme. Međutim, procenat zaposlenih koji svakodnevno koristi računar je znatno manji u poređenju sa zemljama EU.
  2. Procenat izdvajanja za IT domaćih kompanija (prosečno 0,5% prihoda) nekoliko puta je niži od svetskog proseka (4,0%). Ako se zna da su prosečni prihodi domaćih kompanija daleko niži od svetskih, to je jaz domaćih i svetskih kompanija u apsolutnom iznosu IT budžeta IT budžeta još veći.
  3. Ohrabrujući podatak je da 100% anketiranih firmi ima kvalitetnu vezu sa internetom. Radi se uglavnom o širokopojasnom (broadband) internet pristupu. Samostalno ili u paru sa nekim drugim internet pristupom, kablovski internet koristi 63% kompanija, sledi ADSL pristup sa 40,7%. Kao rezervnu varijantu pristupa 7% firme navodi mobilni internet.
  4. Sva anketirana preduzeća su prijavila pojedinačne IT budžete manje od 5.000 evra godišnje, tako da kombinovani (zajednički ) budžet svih firmi iznosi tek oko 50.000 evra godišnje. Sa druge strane, procenjeni poslovni prihodi anketiranih firmi iznose oko 20 miliona evra, tako da je udeo IT budžeta u ukupnim prihodima firmi, u proseku, manji od 0,25%.
  5. Tek 6,4% anketiranih kompanija izjasnilo se da ima sopstveni server, što ukazuje na nisku zastupljenost LAN mreža i slabu povezanost njihovih računara. Do skora, digitalizacija kompanija sa više od 10 zaposlenih podrazumevala je razvoj LAN mreža, a kolaboracija na 5 i više računara bez mreže bila je vrlo teška.
  6. Analiza pokazuje da svega 14,8% kompanija elektronski prodaje preduzećima, zatim da 7.2% prima porudžbine putem veb sajta ili mobilne aplikacije, dok kompanijski B2B – Business 2 Business portal ima samo 7,4% kompanija.

Šta je zaključak ovog istraživanja i analize stanja?

Dobra vest je da je digitalna transformacija preduzeća na jugu Srbije već počela. Naravno, i bez ovog istraživanja znamo da im predstoji najveći deo puta dok dostignu nivo digitalizacije u naprednim zapadnim zemljama. Takođe, vidi se da postoji ogroman prostor za unapređenje i punu primenu digitalnih tehnologija i novih digitalnih poslovnih modela.

To znači da je napredak moguć, ali je potreban ozbiljan i sistemski pristup podršci razvoju digitalizacije kompanija u Srbiji. Stoga je Privredne komore Srbije osnovala Centar za Digitalnu Transformaciju CDT u saradnji sa Privrednom komorom Austrije WKO,pod mentorstvom njihovog Centra za Digitalnu Transformaciju. Razlog osnivanja CDT-a je da pruži direktnu konsultantsku podršku naprednim kompanijama (mahom MSP) u Srbiji, i pomogne lokalnim preduzećima da što pre i što bolje digitalno transformišu svoje poslovanje. U junu 2018 godine organizovani su i treninzi i sertifikacije za grupu od 22 konsultanta u oblasti digitalne transformacije, a u septembru su austrijske kolege uručile sertifikate srpskim digitalnim konsultantima.

digitalni konsultanti
Dodela sertifikata Austrijske privredne Komore konsultantima za digitalnu transformaciju u PKS

Šta je najveći izazov digitalne transformacije kod nas?

Radeći na projektu sprovođenja digitalne transformacije sa kolegama konsultantima Centra za Digitalnu Transformaciju, otkrili smo da je trenutno najveći izazov u malim i srednjim preduzećima u Srbiji da se promeni shvatanje da je digitalna transformacija samo upotreba i primena softvera. Pa čak i kad kupuju neki poslovni programski paket, većina domaćih kompanija tretira nabavku i primenu tih softverskih rešenja kao nabavku toalet papira. Za njih je jedino važno da se nešto od softvera kupi, instalira na kompjutere ili na lokalnoj mreži kompanije i onda se na to zaboravi. Nažalost, oni ne vide da je instaliranje softvera jedno, a njegova primena nešto drugo, mnogo važnije. Bio sam svedok da je u nekim kompanijama primena Google kalendara imala mnogo veći efekat nego primena nekih veoma skupih i sofisticiranih softverskih rešenja u kompanijama gde ih onda zaposleni nisu koristili kako treba.

Zaključak je da većina kompanije koje su već primenile neka od odličnih softverskih rešenja ne koristi maksimalne mogućnosti ovih rešenja. Jednostavnije rečeno, zaposleni ne žele da ih koriste, a i oni koji žele, ne koriste ih kako treba. Glavni problem, koji kompanije uglavnom ne vide, je da instalacija nekog softverskog paketa ne podrazumeva i njegovu uspešnu primenu. Kao što znamo u praksi pitanje primene nikada nije pitanje na koje se može odgovoriti sa DA ili NE. Ona je uvek neki % uspešnosti (što je najčešće u nekom rasponu od 30% do 70 %). Uostalom, kao se kaže, da li “boj bije svetlo oružje ili srce u junaka”, odnosno da li poslovni uspeh donosi vrhunski softver ili motivisani zaposleni (koji ga uspešno koriste). Najteži zadatak konsultanta za digitalnu transformaciju nije određivanje koji softver je potreban i kako ga instalirati, već kako da ga zaposleni prihvate i voljno i uspešno primenjuju, i da na kraju sve to dovede do uspešne transformacije poslovanja.

Koliko su naše kompanije pripremljene za digitalizaciju poslovanja?

Jedan od uočenih problema je i da poslovni modeli i poslovni procesi kompanija nisu prethodno optimizovani za korišćenje softverskih rešenja, pa vrlo često nemaju efekat unapređenja zbog koga su i primenjeni. A da ne pominjem koliko je važno uspešno transformisati poslovanje primenom novih digitalnih poslovnih modela, što je kod nas u većini kompanija nepoznat pojam. Potrebno je da se shvati da digitalna transformacija nije samo primena, već je promena, a dobro znamo kako je “lako” u Srbiji sprovesti bilo kakvu promenu.

Danas ovu pojava najčešće zovu “lipstick on a pig” fenomen. Mnoge srpske kompanije veruju da uspešno sprovode digitalnu transformaciju, dok u stvarnosti one nisu pripremljene za transformaciju i koriste je kao šminku kojom prikrivaju svoje slabosti. Ovaj problem izražen je i na zapadu, pa i kod najboljih i najnaprednijih kompanija, a o tome je najbolje rekao sam Bill Gates:

(1) Automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency.
(2) Automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

Ili u prevodu:

(1) Ako automatizujete efikasnu operaciju onda će to povećati efikasnost
(2) Ako automatizujete ne efikasnu operaciju onda će to povećati neefikasnost

Što znači:
Prvo optimizujte svoje poslovne modele i poslovne procese, pa onda uvodite i koristite softverska rešenja. I najbolji i najkvalitetniji softver vam neće pomoći ako vaši poslovni modeli nemaju učinka i ako vam poslovni procesi nisu efikasni, odnosno ako vaši zaposleni ne rade prave stvari, u pravo vreme, na pravom mestu i na pravi način.

“Ako loše startujemo, nevolje rastu eksponencijalno” — Parouzzi-jev princip

Miodrag Kostić, CMC
Autor je suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting
www.poslovnaznanja.com

Trening: “Digitalna transformacija poslovanja obuka Poslovna Znanja”

Ostali autorski tekstovi Miodraga Kostića

Video sa predavanja “Kako da komunicirate u uspešnom timu?” u Centru za razvoj karijere LINK groupe 9 septembra 2017. Heading

Usluge digitalne transformacije Poslovnih Znanja

Kontaktirajte nas na: info@poslovnaznanja.com
 ili pozovite: +381 63 60 80 26
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial