Organizaciona kultura vrednosti organizacije i uspešno poslovanje

Organizaciona kultura – Profit Magazin br.56 Kako kreirati odgovarajuću organizacionu kulturu i vrednosti? Baveći se profesionalno odnosom sa kupcima, uvek me je interesovalo kako se postiže zadovoljstvo kupaca? A posebno, kako zadovoljan kupac postaje lojalan kupac? Da li se to postiže uspostavljanjem striktnih procedura usluživanja i pravila ponašanja prodavaca ili postoji još nešto drugo? Naravno i … Read moreOrganizaciona kultura vrednosti organizacije i uspešno poslovanje

Kako postati uspešan preduzetnik i preduslovi za uspešno preduzetništvo

Kako postati uspešan preduzetnik? – Profit Magazin br.24 Koji su preduslovi za uspešno preduzetništvo? Priča o poslovnom uspehu Glavni pokretač svake tržišne ekonomije je uspešno preduzetništvo. Da preduzetni pojedinci osnivaju svoja preduzeća, da ih uspešno održavaju, razvijaju i unapređuju. Šta je to što ljude stimuliše da investiraju u neki preduzetnički poduhvat? Pa pre svega vera u uspeh … Read moreKako postati uspešan preduzetnik i preduslovi za uspešno preduzetništvo

Kako biti konkurentan na tržištu i iskoristiti svoje slabosti za bolje poslovanje

Kako biti konkurentan na tržištu? – Profit Magazin Kako pretvoriti hendikep u konkurentnu prednost na tržištu? (Ne)logičan izbor Davne 210 godine pre naše ere kineski vojskovođa Xiang Yu preveo je svoju vojsku preko reke Jangce da napadnu nadmoćnu armiju dinastije Čin. Po prelasku reke njegova vojska zanoćila je na obali da bi ih u rano jutro probudila … Read moreKako biti konkurentan na tržištu i iskoristiti svoje slabosti za bolje poslovanje

Kako izgraditi uspešan biznis LEAN Startup program unapređenja poslovanja

Kako izgraditi uspešan biznis? – Profit Magazin br.24 LEAN Startup program unapređenja poslovanja – Lean 7 deo Svi mi smo imali priliku da u nekom trenutku započnemo neki novi poduhvat. Upis na fakultet, novo zaposlenje, novi samostalni biznis, pokretanje novog projekta u kompaniji gde radimo. Na zapadu postoji engleska reč koja ukratko opisuje neki novi preduzetnički posao, reč „startup“ … Read moreKako izgraditi uspešan biznis LEAN Startup program unapređenja poslovanja

Bolji poslovni rezultati primenom Lean i Kaizen Japanskih metoda unapređenja poslovanja

Ostvarite bolje poslovne rezultate – Profit Mag. br.25 Primena Lean i kaizen metoda unapređenja – Lean 6 deo U prethodnom broju govorili smo o analizi mape toka vrednosti. Međutim mapa toka vrednosti je samo mapa i pokazuje vam gde se nalazite i gde želite da stignete. Ona ne pokazuje kako ćete tamo stići? Kao kad … Read moreBolji poslovni rezultati primenom Lean i Kaizen Japanskih metoda unapređenja poslovanja

Ključna pitanja za unapređenje poslovanja LEAN pitanja za menadžere i zaposlene

Pitanja za bolje poslovanje – Profit Magazin br.24 Šta treba pitati menadžere i zaposlene? – Lean 5 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o analizi mape toka vrednosti kao jednom od glavnih alata LEAN metodologije. U ovom broju pokazaćemo kako detaljno analizirati mapu toka vrednosti, sagledavajući razne uticaje na doživljaj vrednosti … Read moreKljučna pitanja za unapređenje poslovanja LEAN pitanja za menadžere i zaposlene

Analiza poslovanja marketinga i prodaje LEAN analiza toka vrednosti za kupca

Analiza poslovanja marketinga prodaje – Profit Mag. br.23 Analiza toka vrednosti za kupca – Lean 4 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o tome kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca. Šta, kako, gde i na koji način se mapira i kako se to vizuelno predstavlja. … Read moreAnaliza poslovanja marketinga i prodaje LEAN analiza toka vrednosti za kupca

Kako povecati zadovoljstvo kupaca po Lean-u Mapa toka vrednosti za kupce

Povećajte zadovoljstvo kupaca – Profit Magazin br.18 Šta je mapa toka vrednosti za kupce? – Lean 3 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o tome šta predstavlja vrednost za kupca, kako se kreira vrednost za kupca i koje poslovne aktivnosti dodaju vrednost za kupca. U ovom broju predstavićemo šta je tok vrednosti … Read moreKako povecati zadovoljstvo kupaca po Lean-u Mapa toka vrednosti za kupce

Kako povećati konkurentnost i kreirati dodatnu vrednost za kupce po Lean-u?

Povećanje konkurentnosti poslovanja – Profit Mag. br.18 LEAN i dodavanje vrednosti za kupca – Lean 2 deo U prošlom broju govorili smo o unapređenju odnosa sa kupcima i LEAN metodologiji koja se koristi za ostvarenje ovog cilja. Pre nego što se upustimo u to kako i šta raditi, neophodno je da predstavimo pojam kreiranja vrednosti … Read moreKako povećati konkurentnost i kreirati dodatnu vrednost za kupce po Lean-u?

Kako unaprediti poslovanje preduzeća korišćenjem Lean i Kaizen metodologija?

Unapredite poslovne rezultate – Profit Magazin br.17 Šta je Lean metodologija? – Lean 1 deo Govoreću u prethodnim tekstovima o usluživanju kupaca rekli smo da je osnovni cilj svake organizacije koja ima kupce ostvarenje kvalitetnog i dugoročnog odnosa sa kupcima. Pitanje je samo, kako to ostvariti? Kako se ostvaruje, održava i unapređuje odnos među ljudima? Kako se poboljšava … Read moreKako unaprediti poslovanje preduzeća korišćenjem Lean i Kaizen metodologija?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial